Reklamasjon og reparasjon

  • Godkjenning
  • Kunde
  • Produkt
  • Bekreft

Godkjenning

Dette skjemaet er for reklamasjon og reparasjon. Registrer ditt serviceoppdrag ved å følge veiledningen trinn for trinn. Dette skal gi oss et godt grunnlag for videre vurdering av dette tilfellet. OBS! Garanti/reklamasjon frafaller dersom det påvises fuktskader, slag-/støtskader, feil bruk/montering, betjeningsfeil, uforsvarlig retur eller manglende vedlikehold. Undersøkelse og analyse av Elspark koster 500,- kroner. Reparasjonskostnaden vil variere i forhold til omfang.

Vilkår og betingelser

Personlig informasjon

Fullt navn

E-post

Telefonnummer

Adresse

Postnummer/-sted

Produktinformasjon

Ordrenummer

Serienummer

Produktnavn

Kjøpsdato

Hva er galt? Beskriv i detalj.

Er det synlig skader på produktet?

Last opp bilde/video av skade.

Max. størrelse: 128,0 MB

Viktig informasjon

Garanti/reklamasjon vil kunne frafalle ved uforsiktig eller uforsvarlig retur. Det er derfor viktig å sørge for forsvarlig innpakking og emballasje. Hvis det lar seg gjøre og samtidig er forsvarlig, kan forbrukeren gjenbruke den emballasjen som ble brukt da han/hun mottok varen. Eventuelle utgifter til ny emballasje må forbrukeren selv betale. Trykk på "Send" for å avslutte skjemaet.